onsdag, april 13, 2005

Fra nettsted til blogg

Thomas Brevik har lokket med BIBFEEDS - og jeg har nå bitt på agnet. BIBFEEDS samler løpende opp nyheter fra en serie skandinaviske bibliotekblogger. I dette øyeblikk er det 9 norske, 16 svenske og 12 danske som blir dekket.

Det betyr at jeg i framtida vil publisere jevnlig på Plinius - som er en av de ni norske. Jeg beholder På sporet / Post scriptum som faglig nettsted - for det er mye stoff som ikke passer til bloggformatet: kursmateriell, lengre artikler, prosjektdata, osv.

Hvordan PS og Plinius etter hvert vil forholde seg til hverandre, står åpent. Jeg vil i hvert fall gjøre mitt beste for å kryssreferere - med et leserperspektiv.

Relevant stoff fra nettstedet til Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk (SFP) vil også bli publisert på Plinius. Det gjelder bl.a. Søndag kveld.