fredag, april 15, 2005

Statistikk, KOSTRA og faglig støtte

I et brev på biblioteknorge.no har jeg bedt ABM-utvikling:

- gjøre tilgjengelig informasjon om det arbeidet som foregår - eller er planlagt - når det gjelder forbedring og videreutvikling av de statistiske indikatorene som brukes i bibliotekstatistikken. Dette gjelder både prosessen (komiteer, utvalg, tidsfrister, o.l.) og innholdet (mandat, målsetting, referater, o.l.)

- uttale seg som faglig institusjon om korrekt bruk av KOSTRA-tall i biblioteksammenheng.