tirsdag, mai 17, 2005

En gjeng rabagaster - Oslo Byforum

De gamle partiorganisasjonene strever med rekrutteringen. Det samme gjelder mange frivillige organisasjoner. Men bare noen ganske få har prøvd å forandre selve arbeidsformen. De kan være så radikale de vil i sak - men organisasjonsstrukturen er den gode gamle. Omgangsformene skal man ikke tukle med!

Oslo Byforum er et nettverk av folk som jobber på en annen måte. Gruppa er bevisst alternativ både på form og innhold. De kommuniserer først og fremst gjennom Yahoo Groups - se

http://groups.yahoo.com/group/oslobyforum/

De er nå 250 stykker - og jeg mottar ofte et titalls innlegg om dagen. Dette er en bredspektret kanal med heftige politiske diskusjoner - her blir ingen strøket MED hårene - filosofiske utgreiinger om Kant og Hegel - planlegging - synsing - og administrative detaljer.

OSBY ønsker politisk makt - uten å gå gjennom partiene. De står for en bysolidaritet innad i Oslo (hva kan vi gjøre med Groruddalen?) og for et byfellesskap på tvers av landegrensene. De har mange friske tanker. De er definitivt ikke opptatt av å være politisk korrekte.

For meg representerer de et av de meget få miljøene i Norge der det tenkes nytt om vesentlige spørsmål. De hører til vekstsonen, der sært og saklig røres godt i hop.

Sjefsideolog, urokråke, rabagast og primus motor er Erling Fossen - som gir raske og fyndige tilbakemeldinger. Slik ble Oslodagen (15. mai 2005) vurdert.