fredag, mai 13, 2005

HVOR skal vi diskutere NBFs framtid?

Debatt-trøkket er høyt om dagen - samtidig som antall kanaler og steder for debatt vokser. Vi som prøver å dra i gang debatter, må ta hensyn til dette.

EKSEMPEL

21. april sendte NBF ut meldingen om "Visjon og virkelighet" på NBFs nettsted

Thomas Brevik svarte 22. april og jeg kommenterte 26. april - med konkrete spørsmål til forfatterne:

Hvor bør den skrevne debatten foregå? På akkurat denne siden, som en perlekjede av kommentarer? På biblioteknorge.no? På blogg&bibliotek? Eller på papir i våre utmerkede tidsskrifter - med innsendingsfrister en måned i forveien?

Vi har mange muligheter. Men hvis vi sprer oss over alle, blir diskusjonen spredd på et dusin løsrevne smådebatter. ... Hva tenker dere som har skrevet heftet? Hvor skal vi begynne å kommentere?

Thomas skrev sitt innlegg på Blogg og bibliotek og har fått en interessant kommentar fra Vidar Lund (Sør-Varanger).

Men dette lille ordskiftet blir naturligvis bare lest av de som følger med på Blogg og bibliotek. Når Bok og bibliotek kommer ut, er nettdebatten antagelig et helt annet sted.

Spørsmålene jeg stilte 26. april har ingen svart på. Søndag 8. mai etterlyste jeg svar på NBFs postliste for tillitsvalgte (NOBIBL) - og tok i tillegg opp et konkret tema fra debattheftet:

- Spørsmål 10 er formulert slik:"De fleste spesialgruppene jobber svært selvstendig uavhengig av NBF sentralt. Er noen av spesialgruppene for selvstendige, bør de være nærmere knyttet tilNBF? Eller er det en fordel både for NBF og for spesialgruppene at de i stor grad klarer seg selv?"

Min vurdering av dagens politiske kultur tilsier at både spesialgrupper og lokale grupper bør arbeide med en høy grad av selvstendighet i forhold til NBF sentralt. Godt utdannede, travle og engasjerte mennesker må ha mulighet til å handle raskt i forhold til saker de er opptatt av.

Dette betyr ikke at jeg ønsker mindre KONTAKT med NBF sentralt - tvert i mot. Tette dialoger med - og rask respons fra - hovedstyret og sekretariatet er svært velkomment.


Organisasjonsleddene i NBF må selvsagt være forpliktet i forhold til hovedorganisasjonens prinsipper - altså idegrunnlag og arbeidsformer. Men både ideer og arbeidsformer trenger å utvikles - og den største oppgaven, slik jeg ser det, er å sørge for at hele organisasjonen aktivt tar i bruk, utnytter og tilpasser seg nettets demokratiske muligheter.

VEIEN VIDERE

Nå vet jeg ikke riktig hva jeg skal gjøre. Vi er invitert til å debattere, men noen må jo bli med på dansen.

Mitt råd til dere som har laget heftet, er: debatter (spesielt så kompliserte debatter som dette) må pleies. Angrep på viktige goder vekker debatt av seg selv. Men spørsmål om strukturelle endringer i en organisasjon med tre tusen medlemmer er ikke like provoserende. Dere må egge - og svare.

Når vi har så mange digitale muligheter, tror jeg også det er nødvendig å tenke gjennom selve debattsituasjonen. Jeg har nå laget en liten kanaloversikt - som viser noe av kompleksiteten.

Tilbakeholdenheten dreier seg ikke om tidsnød. Alle har tid til å skrive en minikommentar på to linjer. Det dreier seg om synlighet. Jeg minner om skriverådene i Nulla dies sine linea.

Mange vil at bibliotekene skal bli synlige - bare de selv slipper å stå fram. Verden er dessverre slik innrettet at det er de dristige som blir hørt.

Hilsen Tord Høivik