torsdag, mai 05, 2005

Biblioteket i et lærende samfunn

Biblioteket i ett lärande samhälle er hovedsatsingen til Svensk biblioteksforening de neste tre årene (2005-2007):

  1. Hur ser bilden av biblioteket ut?
  2. Är biblioteket en naturlig del i utbildningsstrategier inom stat, kommun och landsting?
  3. Vilka krav ställer det lärande samhället på biblioteket?
  4. Hur blir biblioteket en strategisk del i kommunens infrastruktur för både det formella och informella lärandet?
Kilde: Svensk biblioteksförenings nettsted - velg lenken Våra konferansar

En bra satsing, slik jeg ser det. Men hvis vi sier "kunnskapssamfunn" i stedet for "lærende samfunn" tar vi et fastere grep om framtida.

Læring er en vesentlig samfunnsoppgave i alle historiske epoker - også i det industrisamfunnet som vi nå legger bak oss. Det som preger kunnskapssamfunnet er den tette koplingen mellom læring og produksjon.

Livslang læring lyser opp i hverdagen. Men de politiske aktørene satser ikke på livslang læring for å berike våre liv. Læring, omstilling, utvikling og innovasjon er nødvendig av økonomiske grunner. Det er landet som skal berikes - ikke sjelen.

Selve læringen er en form for kunnskapsproduksjon . Studentene tilkjemper seg en ny forståelse av et fag, et felt eller en ferdighet - med en viss bistand fra vi som kaller oss lærere. Samtidig er læringen en forutsetning for framtidig kunnskapsproduksjon - in farms, firms and factories, for å holde oss til ord som begynner med F.

Kunnskap produseres ved hjelp av kunnskap.

I samme slengen:

Foreningen tilbyr et blogghotell - foreløpig er det bare to gjester: generalsekretærens blogg og en blogg om bibliotekpedagogikk. Men en god start. Velg lenken Debattbloggar.

Også Niels Damgaard på Biblioteksentralen fortjener honnør for effektiv spredning av bloggen som ytringsform - se bare listen over unge bloggere (i venstre kolonne) på Skolebiblogg for VGS!