torsdag, september 08, 2005

Forskningsdagene 2005: Hva kan bibliotekene gjøre?

Seks trinn til kunnskap

Hva slags tiltak kan bibliotekene finne på - fra små og enkle til de større og mer krevende? Seks trinn på stigen ser slik ut:

 1. Arrangere utstilling
 2. Arrangere foredrag
 3. Samarbeide om temadag
 4. Delta på forskningstorg
 5. Holde kurs for voksne
 6. Organisere aktiviteter for barn

Forskningsdagene spenner over alle typer forskning. De gir gode muligheter til å profilere og markedsføre bibliotekene - og til å bygge nettverk med andre kunnskapsinstitusjoner. Personlig tror jeg mest på en langvarig satsing over 5-10 år, og start gjerne i det små.

Bak Forskningsdagene ligger sterke politiske beslutninger: målet er å engasjere barn og ungdom i krevende, nyttige og ubegrenset fascinerende fagområder.

Forbrukersamfunnet framelsker det lettvinte. Markedet må nødvendigvis løfte fram det som kan kjøpes for penger.

Den dype fagkunnskapen krever og belønner utholdenhet - ikke som et ytre pålegg, men som en indre nødvendighet. Du kan ikke kjøpe deg innsikt - fordi du fortjener det. Det går ingen kongevei til matematikken.

Foreløpig har omtrent femten bibliotek registrert arrangementer til Forskningsdagene. Jeg har nettopp laget en nettside med en geografisk oversikt over tilbudene.

Med tanke på nye arrangører er det bedre å se på tiltakstype. De som er i gang, illustrerer mange muligheter - også for de mindre bibliotekene.

1. Arrangere utstilling

Fagbokutstilling

Bibliotekene i Midt-Troms stiller ut faktabøker for barn. "Spennende nyheter". sier de. "Alt til utlån!"

Dokumentasjonsvitenskap

Studiet i Tromsø stiller ut Barnebøker, dokumentdesign og klesanalyse! - og reklamerer samtidig heftig og begistret for sitt mangfoldige fag:

Dokumentasjonsvitenskap studerer hvordan mennesker bruker forskjellige medier til å kommunisere med og slik skaper dokumenter. Gjennom prosjektarbeid kan studenter arbeide med dokumentasjonsformer innenfor deres eget interessefelt, f.eks. dans, musikk eller andre kunstarter.

2. Arrangere foredrag

Enkeltforedrag

 1. Frå tråd til ferdig plagg. Osterøy folkeboksamling og Osterøy Folkeakademi tilbyr foredrag - ved høgskolelektor Lise Finne fra Kunsthøgskolen i Bergen - og har kunstutstilling med samme tema ved Galleri Osterøy i biblioteket.
 2. Verre enn sitt rykte? Vikingene slik ofrene så dem. Biblioteket ved Høgskolen i Vestfold har invitert Yngvar Ustvedt til å rakke ned på våre forfedre.
 3. Einsteins Norgesbesøk i 1920, Deichmanske bibliotek, filial Majorstua, får besøk av universitetslektor Nils Voje Johansen, Matematisk institutt, UIO, Han skal snakke om dette besøket og om Einsteins teorier. - Kommer E=mc2 egentlig fra Norge?
 4. Bekkestua bibliotek i Bærum har hentet bæringen Gaute T. Einevoll, bosatt på Stabekk og professor i fysikk, til å presentere boka "Naturens kode". Medforfatteren Eirik Newth bor i Oslo og kommer dermed ikke på tale.
 5. Nabobygda er ikke like lokalpatriotisk. I Asker bibliotek skal Eirik Newth holde foredrag om Romheisen - motorveien til verdensrommet, 29. september kl. 19.

Foredragsrekke

Ås bibliotek i Akershus har invitert tre fagpersoner til å snakke om arrangerer 1800-tallets kunstnere og deres rolle for unionsoppløsningen:

 1. Gudleiv Bø: Litterær schizofreni. Dikterne og 1905.
 2. Holger Kofoed: Det nasjonale prosjekt i kunst. Dets oppblomstring og sørgelige endelikt
 3. Komponist Eyvind Solås tar for seg musikkens betydning for unionsoppløsningen i 1905. Tenkte jeg det ikke - Grieg sto bak det hele!

3. Samarbeide om temadag

Biblioteksjef Vigdis Gjelstad Jacobsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, holder foredraget: Hva mener vi med et tilgjengelig bibliotek? Erfaringer fra prosjektet ”Det tilgjengelige bibliotek".

Dagens hovedtema er Universell utforming – moteord eller motiverende strategi. Andre foredrag handler om Smarthus og om Teknologi.

Hele arrangementet er et samarbeid- med Høgskolen i Vestfold, avdeling helsefag/ videreutdanning i re-/habilitering og Deltasenteret - Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Deltasenteret står for det faglige innholdet.

Spennende nye partnere ...

4. Delta på forskningstorg

Små og store steder rundt om i landet organiserer forskningstorg. I databasen finner jeg: Levanger, Sunndalsøra, Drammen, Kristiansand, Kongsberg, Sandnes, Haugesund, Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Med ett unntak - teknologibyen Kongsberg - ligger alle disse byene ved havet. Nå består riktignok Norge for det meste av kyst - men likevel: hvor er innlandet?

Jeg har bare funnet ett bibliotek som deltar på forskningstorg: Universitetsbiblioteket i Tromsø er med på Arkitektur i Nord-Norge - fra parlament til naust - en nettbasert arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard.

Den skal vises fram på Forskningstorget i Tromsø. Hovedansvaret ligger hos Faggruppe for kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Også Nord-Norges arkitektforening er med.

***

På toppen av stigen troner - i år som i fjor - et av de "mellomsmå" bibliotekene. Stange kommune har atten tusen innbyggere; fire bibliotekarer; 5,6 årsverk og en høy kunnskapsprofil.

Biblioteknettverket i Midt-Troms er også i fremste rekke.

5. Holde kurs for voksne

Nysgjerrigper er Norges Forskningsråds prosjekt på barneskoletrinnet for å vise barn og unge at det er gøy å forske.

I samarbeid med Nysgjerrigper inviterer Stange bibliotek lærere fra barneskolene i Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Nord- og Sør-Odal, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog til en innføring i Nysgjerrigpers arbeidsmetode.

6. Organisere aktiviteter for barn

Forskerkonkurranse

Forskerkonkurranse for barn i alle bibliotekene i Midt-Troms. Enten du er liten eller stor nysgjerrigper så må du vite hvordan du skal finne ut av saker og ting! Nå har du sjansen til å øve deg! .

Aktivitetsdag

Pedagogisk senter og Regionalt biblioteksamarbeid i Midt-Troms har invitert 4.,7. og 10. klasser i regionen til aktivitetsdag

4. klasse kan se høstens stjernebilder, delta i papirflykonkurranse med premie for beste design og funksjon. Elever fra Finnsnes ungdomsskole vil vise fysikkforsøk.

For 7. klasse blir det skrivestafett/ skriververksted og arkitektkonkurranse. Med knekkebrød og kjeks skal Midt-Troms Operahus bygges!

Første forestilling blir Tsjaikovskijs Nøtteknekkeren, vil jeg tro ...

Ellers blir det forskerkonkurranse, utstilling med fagbøker, tidsskrifter, spill, film og CD-rom.

Forskerfabrikken

Biblioteket i Stange arrangerer et realfaglig forskerkurs for barn i 5.-6. klasse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Innlandets Vitensenter og Forskerfabrikken. Her skal det

- lages periskop - sånn som i ubåter ...
- foretas kromatografiske analyser - ulike stoffer som beveger seg med ulik hastighet og danner farge striper i glassrør fylt med pulver ...
- sendes opp varmluftsballonger - a la Montgolfier
- lages batteri av sitroner - når mobilen svikter, kan du bare presse litt sitronsaft over den
- utformes DNA-kode med seigmenn - spør meg ikke hvordan ...

Stange bruker studenter fra Høgskolen i Hedmark som veiledere på kurset. Innholdet er utviklet av Innlandets Vitensenter og Forskerfabrikken.

En personlig kommentar

Et Vitensenter, sier Innlandets Vitensenter, er et sted der barn og voksne kan møte vitenskap og teknologi gjennom egen aktivitet, uten forkunnskaper. Målet er å vekke undring, fascinasjon, forskertrang og lærelyst hos publikum.

De nye norske vitensentrene springer ut av museumsmiljøene - men kan også opptre som selvstendige institusjoner. Parallellen til læringssentrene , som springer ut av bibliotekmiljøene, er interessant. Begge betyr endringer i praktisk formidling av kunnskap - som bibliotekene bør undersøke nøye.

Lærerstudentene i Hedmark har forøvrig jobbet i en årrekke som "referansebibliotekarer" for det store nettstedet Puggandplay

Her kan det sendes inn spørsmål i faga matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Det kan søkes etter stoff blant 15 000 tidligere svar i databasen, eller blant 2400 relevante lenker i de ulike faga.

De er sikkert ikke like drevne som våre egne folk på Biblioteksvar. Men det hindrer jo ikke skole-Norge i å bygge opp fokuserte spørretjenester og -ressurser som supplerer? erstatter? utkonkurrerer? bibliotekenes referansevirksomhet.

Ressurser

 1. Forskningsdagenes hjemmeside
 2. Forskningstorgenes hjemmeside
 3. Norges forskningsråd. Formidlingsprogrammet.
 4. Uka for voksnes læring.
 5. Hva er et vitensenter?

Bildet er tillatt brukt - "courtesy of 3DScience.com"