lørdag, september 17, 2005

Richard Rorty: amerikansk filosof på besøk

Tidsskriftet "Samtiden" - der Knut Olav Åmås er redaktør - arrangerte et livlig møte med Richard Rorty i dag. Rorty regnes som en av de ledende amerikanske filosofene. Han holdt et bredt anlagt foredrag om Romanticism and pragmatism.

Rorty er på linje med Nietzsche og Wittgenstein: det greske forsøket på å finne virkelighetens kjerne - bak, under eller over fenomenene - var i utgangspunktet et feilslått prosjekt. Platon og Aristoteles valgte galt filosofisk program - og dette ble styrende for Vestens filosofi i over to tusen år.

Det var satt av uvanlig god tid til diskusjon. Noen hadde spørsmål, andre hadde filosofiske lanser de ville prøve ut. Rorty var en god og tenksom samtalepartner.

Selv har jeg hatt stor glede av boka Contingency, irony and solidarity - som er en klok analyse av intellektuell sameksistens i en postmoderne verden. Det finnes ingen overordnet sannhet - bare din, min og de mange gruppers ulike sannheter.

Ett av debattens temaer var filosofisk endring: hvordan og hvorfor oppstår nye begreper, teorier og forståelsesformer?

Jeg brukte anledningen til å henge på et spørsmål om digital kommunikasjon: kunne ikke folks umiddelbare erfaringer med samspill og gruppebygging over nettet ("virtuell sosialitet") føre til filosofisk nytenkning?

Skaper ikke dagens overgang fra papir til web en ny kommunikativ praksis - som må oppleves i dybden før den kan forstås? Og betød ikke overgangen fra muntlig overlevering til skrift - som startet tre hundre år før Platon - et tilsvarende brudd, med en tilsvarende kamp for å finne språklig uttrykk for vår "væren-i-verden"?

Rorty svarte vennlig nok, men hadde vel ikke helt sans for akkurat denne problemstillingen. Ut fra den ene boka jeg har lest, er jeg enig med Rorty i svært mye. Men altså ikke når det gjelder teknologi og historisk endring.
På det nederste bildet har Rorty fått følge av biblioteksjefen i Gjerdrum.

Av en eller annen grunn dukker en smilende Bozena Rasmussen stadig opp på de samme stedene som meg selv.

Kan det dreie seg om at alvorlig tilfelle av ulykkelig forelskelse?

Ressurser

Hanne A. Kraugerud og Bjørn T. Ramberg. Richard Rorty: reformisme uten sannhet . Nettartikkel fra Samtiden.