tirsdag, januar 03, 2006

Kreativ masse

Årets 2.0-bok ser ut til å være Thomas Friedmans The World is Flat. Jeg har bestilt, men venter fortsatt på amazonene.


Espen Andersen har oppsummert - og en sympatisk amerikansk blogger (David Warlick) trekker fram at fire typer mennesker vil blomstre i en flatere verden

  • de spesielle — Michael Jordon, Robert Redford, Katherine Hepburn
  • de rotfestede — som tilbyr personlige tjenester som ikke kan erstattes av systemer, nettverk eller roboter
  • de spesialiserte — som vet eller mestrer etterspurte ting de andre ikke behersker
  • de lærevillige — som fort og lett lærer nye ferdigheter

De spesielle klarer seg sjæl. De rotfestede - rørleggere, frisører og dyktige kokker - trenger kunder.

Økonomien står og faller med kunnskapsarbeiderne: de høyt spesialiserte og de konstant lærevillige. Alle rutiner står for fall. Den kreative klassen er ikke en kulturell, men en produktiv masse.

Hvor havner bibliotekarene?

1 Comments:

Blogger Rocke-D said...

Vil ikke disse fire mennesketypene blomstre samme om verden er flat eller kupert..?

12:24 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home