onsdag, november 30, 2005

Mye nytt på ordfronten

Den faglige debatten om bibliotek er i rask utvikling. USA har det sterkeste bibliotekfaglige miljøet i verden. Bloggene gjør det lett å følge den amerikanske samtalefronten. Samtidig sørger en serie skandinaviske blogger for å fange opp og formidle nyheter, kommentarer og gode artikler bare noen dager etter at de er lansert i USA.

I Digitale tjenester - hvem, hva, hvor? (= Søndag kveld 47) skrev jeg mer utførlig om dette. Her føyer jeg til noen lesetips - både utenlandske og norske:

Lorcan Dempsey's weblog: On libraries, services and networks er helt sentral. Som mannen selv. Han forstår seg på bibliotekene og deres spesielle kultur.

I kakofonien av budskap og kanaler blir den personlige stemmen langt viktigere enn tidligere. Cluetrain Manifesto (1999) er nøkkeldokumentet. Det er også oversatt til norsk.
I often think that it is a pity that the Cluetrain Manifesto is presented in such a way as to appeal to a part only of the audience for whom it would be most useful. Its message that the Internet has made markets into conversations, and that corporations need to enter into those conversations in real ways, is an important one.
Siden manifestet kommer fra markedssiden av vår kultur, klipper jeg her fra Dempsey's kommentar - som også sier noe viktig om bibliotekmiljøets sosiale tetthet:

The library community is very highly networked. ... This high 'interconnectedness' preceded the Internet but has been enhanced by it. In such a networked community 'voice', as Jenny describes it, is very important.

Se også Dempsey's artikkel Discover, locate, ... vertical and horizontal integration

Wikipedia har oppsummert Bibliotek 2.0 (takk til Thomas Brevik). Har noen lenker videre.

Nøkkelartikkelen om Web 2.0 er Tim O'Reillys What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software . Den er to måneder gammel. Det går fort når bloggerne setter i gang.

Bokmarkedet forandrer seg. Den litterære institusjon er stor og tung, så det går ikke lynraskt. Men endringskreftene står i kø. To vektige norske artikler fra et faglitterært seminar (Et regime foran undergangen? Beredskapsplaner for litteraturen) på Schæffergården i Danmark i oktober:
  1. Eirik Newth. Når papiret blir nisjemedium
  2. Espen Andersen. Når forleggeren blir filter - den digitale litteraturens økonomi
Espen Andersen (viktig drivkraft bak det nye BI-biblioteket) har også skrevet en frisk oppsummering (engelsk) av boka om "den flate jorda", som beskriver bibliotekets omverden: den globale kunnskapsøkonomien:
"Thomas Friedman's nye bok The World is Flat, som er i ferd med å bli en "must read" (velfortjent, må jeg si) for alle som vil diskutere globalisering.
Positive trekk
  1. Seminaret i Danmark viser at Norsk Faglitterær Forfatterforening har tatt utfordringen på alvor.
  2. Innenfor NBF er det gruppa SIKT som samler de fleste trådene - seminarene i Bergen (2004) og Trondheim (2005) var viktige fora for det nye. Thomas Brevik poddkaster på Bibliotek 2.0.
  3. NBFs innspill til ABM-utredningene er wikibasert - se BibliotekReform.
  4. NOLUG er kommet på banen - egen Wiki - med masse 2.0-tips.
  5. JBI arrangerer Kunnskapsorganisasjonsdagene 2006 og retter oppmerksomheten mot Google og Amazon . Katalogen - fra fanekort til faneflukt?
    Med denne tittelen ønsker vi å markere at katalogen muligens står ved et veiskille; mange brukere foretrekker nå Google og Amazon framfor bibliotekkataloger. Er bibliotekkatalogene i ferd med å bli et andrevalg eller til og med overflødig? Ad. 5: se også på LibraryThing - lynrask import av bokposter til din private digitale bibliotekkatalog
  6. Et innovativt "ikke-bibliotek" har fått NBF-prisen som Årets bibliotek. Grattis! Og ikke gratis.
Ordene fra begrunnelsen er viktige: - Læringssenteret har gjennom sin kontinuerlige samordning av studiearealer, bibliotek, AV og IKT-støtte til studenter og forskere bidratt til at bibliotektjenesten er satt inn i en tydelig pedagogisk sammenheng.

Bibliotekenes framtid (mener jeg) ligger i å plassere seg innenfor brukernes dagligliv - i studier og skole (som på HiOs læringssenter), i arbeidslivet (som nødvendig ledd i produksjonen) og på fritida.

I læringssammmenheng styres brukerne (langt på vei) av lærerne; i arbeidssammenheng av virksomheten; på fritida av egne interesser.

Web 2.0 (og alle andre endringskrefter) forandrer brukernes aktiviteter. Folkebibliotekets utgangspunkt må være: hva vil folk velge å gjøre med sin fritid i 2010?

Den eneste dugelige bibliotekstrategien er: Følg dem dit! Og forøvrig en riktig god onsdag til besøkende på Plinius.

3 Comments:

Anonymous Harald Haugland said...

Jeg ble litt fascinert av Library Thing. Ideen om å legge sine bøker på nettet og dermed ha aksess til katalogen fra mange maskinger, er fascinerende. Men alt er på engelsk, og mitt behov er på norsk. De fleste av mine bøker finner jeg neppe i LC, men i nb. Jeg lurer derfor på om Library Thing vil kunne brukes her, eller om det bare er en ny omdreining i skruen som vil at alt skal være på engelsk.
Harald

1:50 p.m.  
Blogger Tord Hoivik said...

Hva om du skrev og spurte Tim Spalding?

LibraryThing ble snekret sammen på amatørbasis. Han skriver : "LibraryThing was designed and implemented by Tim Spalding, a web developer and web publisher based in Portland, Maine. ... LibraryThing uses Amazon and libraries that provide open access to their collections with the Z39.50 protocol. "

Jeg tror derfor det teknisk sett burde være enkelt å inkludere norske bokdatabaser.

2:43 p.m.  
Blogger Tord Hoivik said...

Ved nærmere granskning: Norge er inkludert - på prøvebasis. I boksen Search, oppe til høyre, kan du velge Other libraries, og der finner du også Nasjonalbiblioteket (Norbok)

9:26 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home