fredag, desember 30, 2005

Wifi: Heller trådløs enn rådløs

Gratis adgang

Ved utgangen av 2005 ga 52 av landets 433 folkebibliotek sine brukere tilbud om gratis trådløst nettverk. Det representerer en spennende utvikling; tilgang uten bøker. Bring din egen bærbare maskin.

Den fullstendige listen finnes på Eirik Newths eminente forfatterblogg: nå har han også blitt datajeger. Som statistiker skal jeg bidra med å tilrettelegge byttet. Det er ikke bare de store byene som oppretter trådløse soner - også en del mindre bibliotek tilbyr denne tjenesten.
  1. under 1.500 innbyggere - fire bibliotek
  2. mellom 1.500 og fem tusen - sju
  3. mellom fem og ti tusen - elleve
  4. mellom ti og tjuefem tusen - tolv
  5. mellom tjuefem og hundre tusen - femten
  6. mellom hundre og tre hundre tusen - to
  7. over tre hundre tusen (Oslo) - ett
Fullstendig liste ordnet etter størrelse.

Det regionale Norge

Fordelingen på (nye) geografiske regioner er heller ikke dårlig: 13 Wifi-bibliotek i Nord-Norge, 4 i Trøndelag med Nord-Møre, 5 på Vestlandet, 5 på Sørlandet, 12 i Vestviken (= Telemark,
Vestfold og Buskerud), 6 i Innlandet (Hedmark og Oppland) og 7 i Østviken (Akershus, Østfold og Oslo).

Siden Oslo bare har ett stort bibliotek, er tallet sju litt misvisende. Deichmanskebibliotek har fjorten filialer - og tretten av disse har wifi. Et bedre tall for Østviken blir altså: 7 + 13 = 20.

Etter hvert vil flere bibliotek få wifi rundt omkring på sine filialer - Sør-Varanger har allerede trådløs dekning både på hovedbølet i Kirkenes og på koselige Svanvik filial i Pasvikdalen - fire mil sør for Kirkenes. Men straks vi begynner å telle filialer, blir det vanskeligere å holde oversikten.

Fram mot 2010

Om noen få år vil trådløse soner være en selvfølge ved alle bibliotek, læresteder, hoteller og konferansesentre. Vi er godt på vei. Urbane kafeer, kjøpesentre og hele bykjerner vil også bli koplet opp: Amsterdam og Singapore har store planer.

Samtidig som PC-ene blir mobile, får mobiltelefonene tilgang til WWW. På sikt vil telefon- og datanettverkene fusjonere. Trendforskerne spår at telefoni blir gratis - det er (deler av) innholdet som vi må betale for.

Men svært mye innhold blir også gratis. Reklamesnutter og offentlige budsjetter vil, som i dag, sørge for at mesteparten av den dagligdagse informasjonsstrømmen blir gratis for sluttbruker. Informasjon er reklame, markedsføring, profilering og påvirkning - som vi ikke trenger å betale for. Pengene hentes inn helt andre steder i markedet.

Wifi er rimelig, framtidsrettet - og lærerikt for de som er tidlig ute. Et utmerket valg for fattige bibliotek som vil profilere seg lokalt.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Dette er veldig bra Tord. Jeg ønsker imidlertid også at du og Eirik Newth tar
med universitets- og høgskolebbliotekene i oversikten. Det er høyst relevant
fordi disse bibliotekene er offentlig tilgjengelig for hele befolkningen og
såvidt jeg vet tilbyr mange eller alle disse bibliotekene trådløst samband.

Frode Bakken

2:54 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home