lørdag, desember 31, 2005

Termer og trender i året som gikk

Det er lett å følge med.

Hver vinter ber American Library Association en gruppe fagfolk med innsikt i ny teknologi om å vurdere hvilke utviklingstrender som er viktige for bibliotekene. På møtet i Boston for et år siden - 16. januar 2005 - løftet de fram disse ni faktorene:
 1. Lagringskapasitet (Storage)
 2. Blogger, bibliotek og barfotjournalistikk (Blogs, Libraries and Citizen Journalists)
 3. E-bøker (E-Books)
 4. OPACer, FRBR og design av grensesnitt (OPACs, FRBR, and interface design)
 5. Trådløse soner (WiFi)
 6. Bredbånd og nettbasert telefoni (Broadband and VoIP)
 7. Google Print, Google Scholar og metasøk (Google Print, Scholar, and MetaSearching)
 8. Folksonomier/Sosial tagging (Folksonomies)
 9. Tekniske systemer for forvaltning av copyright (Digital Rights Management)
Ekspertene som ble samlet for å swnakke om de sentrale teknologispørsmålene i dagens bibliotek var: Karen G. Schneider, Andrew K. Pace, Joan Frye Williams, Clifford Lynch, Walt Crawford, Tom Wilson, and Marshall Breeding.

I norsk sammenheng er vel Tom Wilson, ved bibliotekutdanningen i Sheffield, nå professor emeritus (2000-), den mest kjente. Han har hatt nær kontakt med bibliotekutdanningen i Oslo i mange år og er fortsatt i full sving som forsker, konsulent og redaktør av tidsskriftet Information journal.

Jeg har også stor sans for Clifford Lynch, som har vært direktør for den amerikanske paraplyorganisasjon Center for Networked Information (CNI) siden 1997.
CNI, jointly sponsored by the Association of Research Libraries and EDUCAUSE, includes about 200 member organizations concerned with the use of information technology and networked information to enhance scholarship and intellectual productivity.
I motsetning til den skeptiske avstanden som preger ALA-president Gorman, har Lynch arbeidet systematisk for å realisere en digital bibliotekutvikling i USA. CNIs program er rettet mot:
 • å dele kunnskap om arkitektur og standarder for nettbasert informasjon / share knowledge about architectures and standards for networked information
 • å forbedre vitenskapelig kommunikasjon / improve scholarly communication
 • å studere de økonomiske sidene ved nettbasert informasjon / study the economics of networked information
 • å fremme internettets teknologi og infrastruktur / advance Internet technology and infrastructure
 • å styrke undervisning og læring / enhance teaching and learning
 • å forstå de organisatoriske og faglige konsekvensene av nettbaserte praksismiljøer/ understand the institutional and professional implications of the networked environment
 • å styrke tilbudet av offentlig informasjon på nettet / expand government information on the Internet
Karen Schneider kaller seg teknobibliotekar, skribent, provokatør og frilans kommentator. En amerikansk versjon av Thomas Brevik, altså: Techno-Librarian. Writer. Gadfly. Commentator-at-Large.

Hun skriver bloggen Free range librarian - og ble betatt av filmen om Narnia. Selv om C.S. Lewis var en ganske så konservativ kristen, hadde han en mektig fabulerende evne.

Jeg ble fanget inn av Narnia-bøkene for mange år siden - og likte filmen. Lewis var forøvrig en nær venn av Tolkien - begge var med i gruppen the Inklings i trettiårene. Tradisjonell britisk kultur har en liflig understrøm av fantasi og naturmystikk - det hedenske har gått under jorda, men pipler fram når du borer dypt.
The Inklings - skriver David Bratman - were a gathering of friends -- all of them British, male, and Christian, most of them teachers at or otherwise affiliated with Oxford University, many of them creative writers and lovers of imaginative literature -- who met usually on Thursday evenings in C.S. Lewis's and J.R.R. Tolkien's college rooms in Oxford during the 1930s and 1940s for readings and criticism of their own work, and for general conversation.
Den uforlignelige Philip Pullmann trekker ikke bare på Miltons Paradise Lost. Shakespeare og Blake, Keats og Wordsworth, Tennyson og Forster formidler også den lekende kosmiske friheten som britene kaller whimsy. Den lever ennå i Peer Gynt, før Ibsen ble problemdikter. Narnia-parentes slutt ...

De andre er nye for meg, men kan lett googles.

Andrew K. Page er teknologisjef for biblioteket ved North Carolina State University - som har et solid digitalt utviklingsmiljø. Joan Frye Williams er en anerkjent konsulent og kursholder - mest kjent som en skarpskodd iakttager av bibliotekenes kulturelle antropologi. Hun har ikke overdreven respekt for bransjens kollektive visdom - det jeg kaller tanteloven.
Joan is best known as an acute--and sometimes irreverent--observer of trends in what she calls "the cultural anthropology of libraries." She is a nationally recognized library futurist and designer of innovative library services.
Walt Crawford har skrevet enmannsbladet Cites & Insights - en bibliotekblekke som kommer ut hver måned - siden 2001 og startet å blogge våren 2005. Januarnummeret 2006 (PDF) er allerede publisert.

Marshall Breeding er Direktør for nyskapende teknologi og forskning ved Jean and Alexander Heard Library ved Vanderbilt University. Så da vet jeg hva han driver med.

Ressurser