søndag, januar 08, 2006

Plinius flytter fra Blogger til Wordpress

Fra og med søndag 8. januar 2006 vil Søndag kveld, og Plinius forøvrig, bli publisert hos Wordpress: http:/plinius.wordpress.com.

Blogger var utmerket - men Wordpress har flere tekniske muligheter. Alle Pliniusposter etter nyttår 2006 er også kopiert til Wordpress. De arkiverte postene fra 2005 vil selvsagt bli bevart. Foreløpig blir de liggende hos Blogger.

Jeg skal lage et lite register for året 2005 - som vil finnes både hos Wordpress og hos Plinius.