onsdag, januar 04, 2006

Utviklingsfronten: elleve aktuelle 2.0-spørsmål

I begynnelsen av desember skrev Peter Brantley et åpent brev til Tim O'Reilly. Spørsmålene han tok opp gjelder brukernes framtidige vilkår på nettet - og er brennaktuelle for bibliotekene. Hvem skal legge premissene for utviklingen framover?

Noen må fremme allmennhetens interesser - mot de rent kommersielle selskapene. Både Open Content Alliance og Google Library program har adgang til mye stoff som ikke er copyrightbelagt og som kan spres fritt for lesing og gjenbruk. Det vi mangler, sier Brantley, er en åpen dialog (unfettered dialogue) for å diskutere de nye tjenestene som nå blir mulige.

Vi får adgang nye, dype kunnskapskilder - som kan brukes i undervisning, forskning og til personlig berikelse. Disse kildene krever at vi stiller spørsmål ved dagens forståelse av begreper som "bok" og "lesning".

Brantley nevner tjenester som:
 1. leseranbefalinger / recommending service
 2. høytlesing / read aloud
 3. gjenbruk av tekster / textual re-use
 4. oppretting av personlig bibliotek / personal library creation
 5. personlig og sosial annotering / personal and social annotation
 6. forvaltning av bibliografiske henvisninger i faglige fellesskap / distributed citation management services for professional and research communities
 7. automatisk oppdatering og vedlikehold av ontologier / automated ontology maintenance
 8. gjenfinning med kontekstbaserte krysshenvisninger på tvers av medietyper / contextual cross-media referrals in search retrievals
 9. databoring som støtter begrepskartlegging og dynamiske datasøk i forbindelse med forskningsprosjekter / data-mining to support dynamic research queries and concept mapping
 10. RSS-baserte varslings- og publiseringstjenester / notification and publication services based on technologies such as rss+extensions
 11. lenker til mange rike og gratis tilgjengelige kilder for artikler - som PubMed (fra National Library of Medicine) / linkages to rich, and often freely available pools of journal literature such as NLM's PubMed
Teknologien er på plass - men vi trenger koordinering og vilje til framdrift. Brantley viser til sine kolleger ved Harvard, Berkeley, MIT, Michigan, UCLA, Stanford, og mange andre FoU-miljøer.

Han ber O'Reilly - som først formulerte begrepet Web 2.0 - støtte et faglig symposium for å se på de bredere problemstillingene Web 2.0 gjør synlige. Målgruppen er forleggere, digitale bibliotekarer, system- og teknologileverandører, ebok- og lesespesialister og enkelte akademiske forskere.

To uker senere er forberedelsene i full sving. Nitten organisasjoner har kjøpt seg inn - og flere ventes:
 1. Adobe
 2. Amazon
 3. British Library
 4. CALIS (China Academic Library and Information System)
 5. CDL (California Digital Library)
 6. CNI (Coalition for Networked Information)
 7. Elsevier
 8. Google
 9. Harvard University
 10. Internet Archive
 11. JSTOR
 12. LANL (Los Alamos National Laboratory)
 13. NCBI NLM (National Library of Medicine)
 14. OCLC (Online Computer Library Center)
 15. O'Reilly Publications
 16. The Andrew W. Mellon Foundation
 17. Univ. of Michigan
 18. Univ. of Pennsylvania
 19. Yahoo
Tungvektere, altså. Kina er i boks - men ellers er det mye amerikanere. Brantley har imidlertid håp om å få med de europeiske nasjonalbibliotekene - spesielt folk fra deres digitaliseringsprosjekter.