lørdag, oktober 22, 2005

Blogg, wiki - og flickr

En av de faglig aller tyngste organisasjonene i vårt fagfelt er ASIST - The American Society for Information Science and Technology. I år har de sin konferanse i Charlotte, North Carolina, 28.10.-2.11. Konferansen formidles - utad og innad - gjennom en blogg, en konferansewiki og (nyeste nytt!) en fotokanal hos flickr.

Jeg blir stadig sikrere på at våre diskusjoner om bibliotekenes framtid må knyttes tett til hva vi faktisk vet om bibliotek, brukere og bibliotekarer - og om bibliotekenes heftige konkurrenter. Hva assosierer kvinnen og mannen og ungene i gata - med informasjonssøking?
Google? ABC startsiden? Bibliotek?
De som ikke var i Brisbane for noen dager siden, kan følge den tredje internasjonale konferansen om Evidence Based Librarianship på bloggen. Og de som vil skrive om EBL, kan satse på tidsskriftet Evidence Based Library and Information Practice.

Første nummer kommer våren 2006. Tidsskriftet er nettbasert, med fri adgang - og fagfellevurdert: The purpose of the journal is to provide a forum for librarians to discover research which can contribute to best-practice decision making. Utgis av Learning Services, University of Alberta.

Tidsriktig, altså. Nettet undergraver kunnskapsmonopolene. Springer og Elsevier bør tenke seg om ...

Forlagene og MicroSoft tenker kontroll. Google tenker nettverk: slipp kreftene løs, støtt andres kreatvitet - og plasser deg slik at du likevel tjener på det. Google har søking i sentrum, og plusser kontinuerlig på med nye eksperimenter. Her er deres innspill til studentene: College life - powered by Google.

Google sanker nyheter løpende gjennom Google news. På grasrota er det bloggerne som støvsuger samfunnshuset etter nyheter. Skandinavia blir dekket av Bibfeeds - og Anglonavia av LISFeeds.com 2.1. Bibfeeds dekker i dag 15 norske bibliotekblogger, 19 svenske og 25 danske. LISFeeds har 276.

Var det noen som sa information overload? Men vi leser jo ikke alle norske lokalaviser heller. Kunsten er å finne et høvelig utvalg av "blogger som passer for meg". Pluss skumlesing.