søndag, oktober 02, 2005

SK 40: Blogg i vei!


The blog concept is about three things: Frequency, Brevity, and Personality.
Evan Williams (som skapte Blogger)

Blogg og folkebibliotek

Det finnes tjue millioner blogger. Bibliotekarene blogger i USA og Norge. Også folkebibliotekene har begynt. Finnmark blogger i sivil. Siri blogger i Fredrikstad. Vestfold blogger vis-a-vis. Hva er det som skjer i blogosfæren?

Fri publisering

Blogging betyr fri adgang til nettpublisering. Blogging gjør det mulig for hvem som helst å skrive på nettet uten andre ferdigheter enn det som trenges for vanlig tekstbehandling.

Enkelte nye teknologier har bare begrenset betydning. Skrivemaskinen gjorde det lettere å skrive og raskere å lese, men det var også alt. Ingen snakker om den store skrivemaskinrevolusjonen.

Andre oppfinnelser har brede sosiale konsekvenser. Fjernsynet har forandret vår fritid. TV-titting har blitt vår viktigste fritidsaktivitet. Men virkningen er likevel begrenset til ett av livets delområder. De virkelige dype teknologiene forandrer alle områder av samfunnslivet: stat og marked, arbeid og fritid, produksjon og kommunikasjon.

IKT er en dyp og revolusjonerende teknologi - på linje med skrift, trykkekunst, dampkraft og elektrisitet. IKT forandrer både det manuelle og det intellektuelle arbeid. datateknologien transformerer alle medier og alle markeder.

Den åpner nye muligheter for samhandling og styring - og dermed for nye, nettverksorienterte organisasjoner. Tradisjonelle driftsmåter blir gradvis erstattet av nye arbeidsformer.

Prosessen tar tid og skaper motstand. Men den kan ikke stoppes - bare forsinkes. De som gikk fra skrivemaskin til digital tekstbehandling på 80-tallet har allerede mistet sin uskyld. De har gitt datateknologien lillefingeren. Resten er opprydningsaksjoner.

Bloggen er en av tusen digitale oppfinnelser. Selve begrepet går tilbake til 1997 (Timeline of early blogs). Det sosiale gjennombruddet kom i 1999, da bloggverktøyet Blogger ble slept ut til et mottakelig publikum. Den første norske bibliotekbloggen - Magnus Engers blogg - startet opp i april 2001.

Nettpublisering

Bloggpublisering har blitt mektig populært på kort tid. Det finnes altså mange millioner blogger - i går sa bloggportalen Technorati at de indekserte 18.6 millioner. Tyngre publiseringsverktøy, som FrontPage og Dreamweaver, gir riktignok større armslag. Men FP og DW er beregnet på mennesker som skal utvikle og vedlikeholde sine egne nettsteder.

Det å konstruere et nettsted fra bunnen av, er i utgangspunktet en ganske krevende oppgave. Det er ingen grunn til at de fleste mennesker i Norge skal lære seg dette. Ferdigsnekrede publiseringssystemer med færre valgmuligheter holder for de fleste.

De tekniske kravene til en blogg er minimale. Du kan opprette en ny blogg og begynne å skrive på tretti minutter. Det bloggen trenger for å fungere over tid, er vilje og evne til å skrive. Det tekniske er en lek. Utfordringen ligger i innholdet.

Blogg er en kortform av ordet weblog. En logg er en kronologisk nedtegning. Skipsloggen har informasjon om storm og stille, dybder og lengder, observasjoner og begivenheter. Den skal leses av overordnede og inneholder ikke mannskapets drømmer og refleksjoner. Her står det lite om muggen skipskjeks, sår hjemlengsel og flickan i Havana.

Webloggen følger også kalenderen, men er uendelig fleksibel når det gjelder innholdet. Fra Bloggers startside kan du gå til en serie tilfeldig valgte blogger. De fleste er nesten tomme - forlatt av sine eiere. På de øvrige kan du finne alt fra de tørreste og kjedeligste opptegnelser til de mest intime avsløringer: sex and drugs and rock' n roll.

Tilfeldig surfing mellom blogger kan gi et trist og feilaktig inntrykk av mediet. Bloggverten fungerer jo som et forlag der alle innsendte manus publiseres - også de 98 prosentene som burde vært refusert. For å finne relevante og interessante blogger, må du benytte bloggernes sosiale nettverk. De fleste bloggere som tar mediet på alvor, lager lister over andre blogger de setter pris på (blogrolls). Blogosfæren er et nettverksorganisert univers.

Magnus Engers blogg har en fyldig liste. Og disse personene tar deg videre til andre bloggere, som har flere venner, og så videre ...

Men pass på! Timene går. Før du har lest deg mett, er tida kommet til å søke om avtalefestet pensjon.

Norske bibliotekblogger

Holder du deg til bibliotekblogger, er du noenlunde trygg. Det er et femtitall av dem i Skandinavia. Nedenfor har jeg laget en foreløpig liste over norske bibliotekblogger, ordnet etter stigende alder (evt. korreksjoner mottas).

2005

2004

2003

2002

2001

Den danske bloggportalen Bibfeeds gir en løpende oversikt over de fleste norske, svenske og danske bibliotekblogger. Her var det 29.9.05 registrert omtrent femti skandinaviske bibliotekblogger: 12 norske, 19 svenske og 21 danske.

Det finnes nok noen flere. Jeg har tatt med ytterligere tre fra Norge: Bibliotekar i sivil, Eirikblogg og Pliny the Younger.

I tillegg til de "rene" bibliotekbloggene finnes det svært interessante forfatterblogger i bibliotekenes umiddelbare nærhet, som bloggene til Torill Mortensen, Jill Walker og Eirik Newth. Både Jill og Torill skal holde foredrag på SIKT-seminaret i Trondheim 10. november. På dag 2 (11.11.) blir det dessuten en egen sesjon om blogging. Begge er også med på den amerikanske blogografien over Professors who blog!

Person og institusjon

Ni av de norske bloggene er utpreget personlige tiltak. Det gjelder bibliotekarstudent Kari Frodesen med Amaryllis; de sivile bibliotekarene fra Finnmark; barnebibliotekar Siri Kolle fra Fredrikstad, patentbibliotekar Eirik Stillingen; Thomas Brevik med Bibliotekarens bibliotek; Torunn Helene Fredriksen med hengekøye; Magnus Enger fra silurtida (2001); og Tord Høivik, med Plinius (den eldre) og Pliny (the Younger).

De øvrige seks er tettere knyttet til institusjoner: meldingsbladet Vestær'n; prosjektbloggene for Norsk digitalt bibliotek og for det snertne informasjonskompetanseprosjektet råd&VINK; Niels Damgaards skolebloggprosjekt, Sjøkrigsskolen; og sist, men ikke minst, fellesbloggen Blogg og bibliotek. Her skriver nå det utrettelige tospann Thomas Brevik og Even Flood.

I Danmark er langt flere blogger knyttet til institusjoner. Her har også en av landets toppsjefer, Børge Sørensen i København, begynt å skrive Børges blogg. Når det gjelder balansen mellom personlige og institusjonelle blogger, ligger Sverige mellom Danmark og Norge.

I Sverige har forøvrig Niclas Lindberg, generalsekretæren for Svensk Biblioteksförening, nylig blitt deltaker i blogosfæren. Både Sørensen og Lindberg startet å blogge i mai 2005. Begge er interessant lesning for norske bibliotekpolitikere.

De aller fleste bloggene gir leserne mulighet til å kommentere hovedinnleggene - og i og for seg kommentarene også. Men det er lettere å få i gang skikkelige diskusjoner på postlistene, der innleggene automatisk dumper ned epostkassa, enn på bloggene, som må oppsøkes av den interesserte leser. Bevisste bloggere rir derfor begge hester inn i soloppgangen.

Kulturrevolusjonen

På samme måte som epost og wikier skaper bloggene nye relasjoner mellom mennesker. I boka The virtual community beskrev Howard Rheingold framveksten av et engasjert nettverk - nærmest et webbasert lokalsamfunn - på slutten av nittitallet. De fleste deltakerne kom fra California og Vestkysten forøvrig - det er her nye sosiale eksperimenter finner grobunn og kan prøves ut.

Universitetsopprøret i Paris i 1968 var ikke begynnelsen. Revolusjonen startet i San Francisco året før. Bydelen var Haight-Ashbury og sommeren lovet godt. Nå dukker de gamle teknohippiene fram fra sine økologiske farmer og sine små "liberal arts colleges" i Oregon og Colorado. Den spontane, muntre, kreative webkulturen minner dem om the summer of love.

Blogger, wikier og nettbaserte rollespill bygger på avanserte digitale verktøy. Men de representerer først og fremst avanserte kulturelle teknologier. Den klassiske lesning er en innadvendt form for kommunikasjon. De få utvalgte skriver. De mange tar andektig i mot. Kjendiseriet florerer.

De nye kommunikasjonsformene er langt mer interaktive, involverende og medproduserende. Leseren blir forfatter og medforfatter. Vår leseverden skifter langsomt karakter. Nye offentligheter vokser fram. Ingen vet hvor denne kulturrevolusjonen ender.

Ressurser

  1. Google blog search
  2. Farrell, Henry. The Blogosphere as a Carnival of Ideas. Om akademisk blogging.
  3. Herzog, Susan. BlogBib. An Annotated Bibliography on Weblogs and Blogging, with a Focus on Library/Librarian Blogs.
  4. Høivik, Tord. IFLA 2005: Blog reports from Oslo
  5. ODP. Open Directory Project har en egen kategori for biblioteklogger - hovedsaklig med logger på engelsk og spansk. Første oktober 2005 var 328 logger - og dessuten seks andre loggkataloger - registrert. ODP-loggene var delt inn i undergruppene generelle logger (126) ; logger fra organisasjoner (111) ; logger på spansk (57) ; samarbeidslogger (34)
  6. ODP. Bibliotekarblogger på fransk
  7. Technorati. Se også artikkelen om David Sifry (grunnlegger av Technorati) "The life and soul of the internet party" i The Economist, 8. oktober 2005, s. 72.
  8. Webber, Sheila og Stuart Boon. Information literacy.
  9. Wikipedia. Weblog.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Brukt gravemaskinner anleg dumpere for sale in this blog it real good to find in Norway Maskiner web site

10:34 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home