søndag, oktober 30, 2005

Norge - det nye Alexandria?

Hva ville det koste å digitalisere alle verdens bøker? Mindre enn du kanskje tror.

Siden Gutenberg er det utgitt mellom 5o og 100 millioner boktitler (se estimat). Hvis vi bruker tallet 100 millioner og antar at gjennomsnittsboka (i høyden) har 300 sider, dreier jobben seg om 30 milliarder sider. Hver enkelt side koster kanskje en krone å skanne, i følge Open Library.

Samlet pris: 30 milliarder kroner - det samme som et norsk forsvarsbudsjett, Norgesgruppens årlige omsetning eller halvparten av de årlige investeringene i norsk oljesektor. I europeisk sammenheng er dette et helt håndterbart beløp.

I praksis kommer vi langt med 10 millioner titler, vil jeg tro. Verdens største boksamling, på Kongressbiblioteket i Washington, har "bare" 18 millioner. Tre milliarder - det er jo mindre enn et norsk kulturbudsjett.

Det vi får ut, er imidlertid bare et et bilde, ikke en digitalisert tekst. Etter hvert som programmene for mønstergjenkjenning og språkteknologi blir bedre, bør heller ikke konverteringen fra bilde til tekst bli alt for dyr.

Prosjekt Gutenberg hadde som målsetting å digitalisere 10.000 tekster. Og folk tastet og tastet .... Hvis oppstussen rundt Google Print kunne føre til en offentlig digitalisering av bokarven, med nye og rimelige metoder, ville mye vært oppnådd.

Skal vi be Giske sette av halve budsjettet i 2007?

1 Comments:

Blogger Thomas said...

Her tror jeg det finnes mange nyttige vinklinger og politisk gode salgsgrep.

1. Distriktsarbeidsplasser! Dette kan være en "cottage industry" med mange små scanne-sentre rundt om i det ganske grisgrendte land. Det er samtidig en flott mulighet til å skape kvinnearbeidsplasser i distriktene. Salgbar til de fleste regjeringspartene skulle jeg tro.

2. Skolen kan få tilgang til tekster og dermed bli "verdens beste skole" med tilgang til alt som er skrevet på norsk!

Dette må da være et av de enkleste prosjekt i verden å sette igang?

1:03 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home